H28 学校総合体育大会 1回戦 第4試合結果!!

2016年07月16日 16:31


RHF駒場グランド会場

さいたま田島対川越城南

前 2対0

後 2対1

計 4対1

さいたま田島の勝ち


堀崎会場

葦原中対鳩ヶ谷中


 0対0


 0対1


 0対1

鳩ヶ谷中の勝ち


赤坂の森会場

飯能美杉台中 対 朝霞第一中


 1 対 0


 0 対 0


 1 対 0

飯能美杉台中の勝ち


岩鼻グランド

吉川中央中 対 埼玉栄中

前 0対0

後 0対0

延前 0対0

延後 0対1

計 0対1

埼玉栄中の勝ち